Angol nyelvtanár

Dr. Kállay O. Béla okleveles angol nyelv és irodalom tanár közvetlen és távoktatást vállal. Nyelvtanfolyam: tanuljon meg két hónap alatt annyit angolul, hogy ne vesszen el Londonban vagy New Yorkban. Intenzív angol nyevtanulás. Online nyelvoktatás: letölthető oktatóprogram, audió- és videó segédanyagok angol nyelvtanuláshoz. Az angol nyelvkönyv és társalgási kézikönyv részet képezi valamennyi oktatócsomagnak. Kezdő, közép- és haladó szintű angol nyelvoktatás Budapesten.

Szakmai múlt

A 2006-ban megvédett doktori disszertációm címe: Angolnyelv-oktatás Magyarországon - a magyar anyanyelvűek angoltanításának specifikumai, különös tekintettel a kiejtésbeli és morfológiai sajátságokra. Zsenge korom ellenére számos egyetemnek vagyok címzetes és díszdoktora lingvisztikából, összehasonlító nyelveszetből, amerikanisztikából. Félig-meddig szakmai szinten pszichológiával és informatikával is foglalkozom, hobbim pedig a keresőoptimalizálás: honlapok tartalmi optimalizálása és linkprofiljának a felépítése. Ebben a munkámban irodalmi és nyelvi jártasságomat egyaránt kamatoztatom, mint ahogy angol nyelvtudásomat is: a SEO területén a legtöbb szakmunka ezen a nyelven érhető el.

Google 1. oldal

Ez a honlap az angoltanár - angol magántanár kulcsszóval a Google találati lista első oldalára fog kerülni. Ha a saját honlapja számára is hasonló pozíciót szeretne biztosítani, keresse szakember segítségét.

 

Az angol nyelv és annak oktatása

angol anyanyelvű tanár budapest

Az angol nyelv mibenléte, nyelvváltozatai

Az angol nyelv az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozik, annak egyik legelterjedtebb és a legtöbb más anyanyelvű által értett nyelve, ezen belül az angol a germán nyelvek közé tartozik, ám fejlődése során (főleg a francia, illetve amerikában a spanyol nyelven keresztül) jelentős újlatin hatások is érték. A magyar Wikipédia általunk szakmai szempontból kiigazított leírása szerint az angol nyelv (angolul: English language) jelenleg a Föld népessége körében leggyakrabban használt nyelvek egyike, sokak szerint a legelterjedtebb világnyelv. Az angol nyelv lokális nyelvváltozatokra tagolódik (jelentősebbek: az angliai, az amerikai és az ausztráliai angol), és megvan az esélye nemcsak arra, hogy átvegye a latin nyelv száz-kétszáz évvel ezelőtti szerepét, hanem arra is, hogy - ugyancsak a latinhoz hasonlóan - szétfejlődjön és a lokális változatok a különböző kontinenseken önálló nyelvekké fejlődjenek. A regionális angol változatai mellett ismeretes még az úgynevezett Pidgin English (pidzsin-angol) verzió is, amelyet a Karib-tenger környékén beszélnek, s amely egyfajta afrikanizált és erősen leegyszerűsített angol nyelvet jelent. Az ún. Basic English az angol nyelv mesterségesen 850 szóra csökkentett változata, amelyet C. K. Ogden az angol nyelvész alkotott meg. Ennek a bázisnyelvnek a használata meglehetős önfegyelmet kíván az angolul tudóktól, mivel sok fogalmat körül kell írni, amelyre van angol szó, de a szűkített szókincset elsajátítók nem ismerik.

A fentieket is figyelembe véve az angol nyelv legfőbb vonása az, hogy két fő változatán százmilliók beszélik, ez az amerikai (American English) a brit (British English) angol; ezek további dialektusokra tagolódnak, amelyek jelentősen eltérhetnek a sztenderd változatoktól. A magukat angol anyanyelvű emberek túlnyomó többsége a kontinentális elterjedség okán az amerikai angolt beszéli, ugyanakkor Európában - az oktatási rendszer konzervatizmusának is köszönhetően, főleg az oxfordi klasszikus angol az elterjedtebb annak ellenére, hogy a televíziózás az amerikai filmek túlsúlya okán az USÁ-ban beszélt változat terjedését segíti. A brit és az újvilági változat között számottevő különbség a kiejtésben és a szókincs egy részében, valamint egyes szavak írásában mutatkozik; aki valamelyes túljutott a kezdeteken a nyelvtanulásban, óhatatlanul szembesül ezzel a kérdéssel és valószínűleg akkor jár el helyesen, ha egyfelől elkötelezi magát valamelyik változat mellett, másfelől alaposan megismeri a másik verzió sajátságait és párhuzamosan megtanulja az eltérő kifejezéseket, beszédfordulatokat. Ha nem teszi, előfordulhat, hogy társalgási brit-angol tudása ellenére alig ért meg valamit egy Bronxban játszódó amerikai filmből, illetve fordított esetben: bár egész Amerikában jól elboldogul nyelvtudásával, a klasszikus angol irodalmat igen nehezen képes befogadni.

Az angol nyelv története dióhéjban

Az angol nyelv a mai Nagy-Britannia területén, Angliában alakult ki. A sziget őslakosait, a keltákat az 5–7. század során betelepülő germán törzsek (angolok, szászok, jütök) kiszorították a sziget középső részéről, a mai Anglia területéről, amely róluk kapta a nevét. A kelták a sziget peremi részeire (Skócia, Wales), illetve az Ír-szigetre szorultak vissza, később azonban ezek a területek is angol uralom alá kerültek, emiatt a kelta nyelvek mára csaknem kihaltak a szigeteken és a kelták leszármazattai (írek, skótok, walesiek) is az angolt beszélik anyanyelvükként. Az angol nyelv kialakulása három szakaszra osztható. Eszerint megkülönböztethető óangol (kb. 450–1100), középangol (kb. 1100–1500) és modern angol (kb. 1500-napjainkig) nyelv. Utóbbin belül beszélnek még korai modern angol nyelvről (kb. 1500–1650), illetve mintegy 2-300 évre visszameneően már számolni kell a modern agol területi széttagolódásával.

Nyelvoktatás - Nyelvtanítás

Angol nyelvtanfolyamok

2019-es angolnyelvi felkészítő tanfolyamunk témája:

Charlotte Bronte: Az angoltanár

c. első regénye. Tartalmi ismertető:


William Crimsworth, az arisztokrata származású fiatalember a maga erejéből próbál boldogulni. Kezdetben bátyja gyártelepén dolgozik, majd megkapja egy brüsszeli leányiskola angoltanári állását. Az igazgatónő női fortélyokat is bevető csábítása ellenére érdeklődését a fiatal kézimunkatanárnő kelti fel, aki rendszeresen látogatja az angolórákat. Frances szorgalmával és tisztességével egyre jobban belopja magát a tanár szívébe. A történet látszólag megállíthatatlanul halad a romantikus végkifejlet felé, amíg a lány váratlanul ki nem marad az órákról.

Charlotte Brontë elsőként megírt regénye az írónő halála után jelent meg The Professor címmel. ,,Azt mondtam magamnak: hősöm dolgozzon keményen egész életében, úgy, ahogy azt a való életben láttam - soha egy shillinghez se juthasson érdemtelenül -, sose kerülhessen váratlanul vagyonos és rangos helyzetbe; és bármilyen csekély vagyonhoz jut is, azt orcája verítékével keresse meg. Ezek után azonban rájöttem, hogy a kiadók aligha értékelik ezt a felfogást, jobban kedvelik a képzeletbelit, a költőit - valami olyan legyen, ami együtt zeng egy finoman kidolgozott ábránddal, csöppnyi pátosszal, igen gyöngéd, magasztos, átszellemült érzelmekkel. És tényleg, amíg egy író nem próbál ilyenfajta könyvet írni, addig soha nem tudhatja meg, micsoda regényes történetek és micsoda érzékenység rejlik a lelkében, sejtelme sincs, milyen kincsek szunnyadnak a mélyben."

Idézetek a műből:

Már észrevettem, monsieur, hogy azok, akik csak szórakoznak együtt, soha nem szeretik, vagy nem becsülik egymást úgy, mint akik együtt dolgoznak, vagy talán szenvednek is.

Adottságaink határozzák meg, mi iránt vonzódunk. A művész azért szereti a hegyeket, mert festői, a mérnök a sík vidéket, mert célszerű. Az élvhajhász a "csinos nőt", mert épp kedvére való, a divatos, fiatal úriember az elegáns, ifjú hölgyet, mert az ő fajtája.

A saját utamat kell járnom halálom órájáig, ugyanis mások elgondolásait nem érthetem, nem követhetem és nem válthatom valóra, csak a magamét.

Ércből van a szíve - gondoltam, ahogy néztem. - Bárcsak lenne benne tűz is, eleven lobogás, mely felhevíti az acélt, s akkor talán szeretni is tudnám.

A tisztelet az alapozás, a vonzalom az első emelet, és a mély érzés maga a ház, tele növényekkel az üveg ablakok mögött.

 

Érettségi felkészítés angolból

Emelt szintű érettségi felkészítő angol tanár. Szükség esetén házhoz megyek. Felkészítés nyelvi szakvizsgára vízügyisek és élelmiszeripari dolgozók részére: a Föld édesvíz készlete, ivóvíz kitermelés és kezelés: szűrés, koaguláció, fertőtlenítés. Sörgyártás - műanyag PET palack öblítés és újrahasznosítátás - Higiénia. A víz mint megújuló energiaforrás Nagy-Britannia nemzetgazdaságában a Brexit után.

Felkészítés egyetemi felvételire

pet palack fertőtlenítés - ivóvízkezelés
Vízügyi szakemberek részére. A felsőoktatási tanintézetekbe való felvitelire történő felkélszítés sztenderd angol nyelvből. Felkészítés egyetemi felvételi vizsgára angolból okleveles nyelvtanár segítségével heti 2 vagy 3 foglalkozás során. Kiemelt téma 2019-ben az ivóvízkezelés: Drinking water treatment and pet bottle disinfection with chlorine dioxide disinfectant in London and Budapest.

Középfokú angol nyelvvizsgára felkészítés

Van már középfokú nyelvvizsgája angolból? Szerezze meg. Segítek.

Az angol nyelv

Az angol ido-európai, ezen belül germán nyelv. Második nyelvként a világon az angolt beszélik a legtöbben. A Föld közel félmilliárd lakosának ez az anyanyelve.

 

Tanfolyamok

Intenzív nyelvtanfolyamok, szakkurzusok. Felkészítés középfokú angol nyelvvizsga megszerzésére valamint a vízgazdálkodással és ivóvízkezeléssel kaopcsolatos szakfordítói képesítés megszerzáse.